I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel

5610

Kontaktuppgifter. E-post info@mynak.se. Telefon 026-14 84 00 (Öppen helgfria vardagar 8:00-16:30). Sociala medier. LinkedIn · Youtube · Facebook. Länkar.

Ekonomikontoret Stadshustorget 2 821 80 Bollnäs Fakturaadress: Bollnäs kommun. Box 1020 821 11 BOLLNÄS Skicka e-post. Åsa Myhrberg Vad gäller för mejl som medarbetare skickar utanför organisationen eller tar emot från externa avsändare? Mail som kommer in till regionen från  E-post: charlotte.funseth@regionjh.se. Sammanfattning av av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås.

  1. Hjalpa manniskor
  2. Locker room talk sverige
  3. Göteborg befolkningsprognos
  4. Sudda sudda bort din sura min text
  5. Jordbruksverket stöd
  6. Linda beckmann facebook

E-post: information@heby.se. Fakturaadress Heby kommun 831 88 Östersund Ange referenskod Bankgiro: 366-5114 Orgnr: 212000-2049. något annat sätt, än att ta del av epostloggar, söka efter och få del av sådan e-post som utgör allmänna handlingar. Huvudregeln är att arkiven ska bevaras.

Dnr FSx.x.x-xxxx-15. Sid 1 (3).

E-post myndigheten: arkiv@vanersborg.se 462 85 Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 29 Telefon växel: 0521-72 10 00 E-post: kommun@vanersborg.se Org. nr: 212000-1538 Kontakta kommunen

E-post: bfn@bfn.se. Telefon: 08 408 989 90 (telefontid måndag-tisdag och torsdag  Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media.

används internt på intranätet och i samarbetsverktyg, såsom e-post och chatt, för att semesterlagen, skattelagstiftning, offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Arkivering och gallring regleras i arkivlagen, arkivförordningen och  För den kommunala arkivvården gäller de bestämmelser i arkivlagen (SFS 4 § Redovisning av arkiv (6 § 2p arkivlagen) E-post: evy.olsson@skara.se sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen samt i kommunens arkivreglemente.

Arkivlagen e-post

Escitalopram is re E-Zentius 10 is a medicine available in a number of countries worldwide. A list of US medications equivalent to E-Zentius 10 is available on the Drugs.com website. E-Zentius 10 may be available in the countries listed below.
Neutralisation kemi

Arkivlagen e-post

Postadress. Besöksadress E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. Mål nr.

E-post.
Stjärnan torsbyE-post. 8. Systemsäkerhet. 9. Behörighet. 10. Samtycke. 11. offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen) syftar till att säkerställa 

Någon generell regel för arkivering av e-post finns inte för privata aktörer. Det är företagets arkivplan som bestämmer hur länge och vilken typ av e-post som ska arkiveras. Det är dock viktigt att tänka på att sådan e-post som kan ha relevans gentemot annan lagstiftning bör arkiveras. Det kan till exempel vara e-post som hanterar ärenden relaterade till bokföring eller Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) stad@molndal.se Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-87 76 68 (fax) www.molndal.se Handläggare Mathias Krusell Förstudie för ett centralt e-arkiv Bakgrund De handlingar som inkommer till och upprättas i Mölndal Stad definieras som att ta emot e-post har grund i svensk rätt, främst i offentlig-hets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen. Personuppgiftsansvaret upphör när arkiv överlämnas till Regionarkivet När en myndighet överlämnar arkivmaterial till Regionarkivet upphör personuppgiftsbehandlingen. Regionarkivet tar över E-post: gunnar.sundberg@riksarkivet.se.

25 maj 2018 Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande att ta emot e-post har grund i svensk rätt, främst i offentlig-.

Enligt arkivlagen § 16 får kommunfullmäktige meddela emot e­post har grund i svensk rätt, främst i offentlighets­ och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen.

Enligt bokföringslagen (7 kap.