Interimistiska åtgärder vid aktiebolagsrättsliga processer 615 SvJT 1991 Åtgärder vid aktiebolagsrättsliga processer 615 bolaget och teckna dess firma, 8 kap. 11 § 1 st. ABL, samt att utse VD, 8 kap. 3 § 1 st. ABL. Vidare kan nämnas att det förhållandet att ett aktiebolag saknar styrelse utgör grund för tvångslikvidation av bolaget, 13 kap. 4 § 1 st. 3 p ABL.

8358

22 feb 2016 territoriella områden, interimistiska åtgärder, frågor om lagval samt avregistrering och tillstånd till export. Vissa förklaringar är speciellt utformade 

2012 — De interimistiska åtgärder som IMO:s sjösäkerhetskommitté godkände vid sin 90:​e session i avsikt att förbättra säkerheten på passagerarfartyg  förfarandet för interimistiska åtgärder där en domstol utfärdar ett interimistiskt beslut, t.ex. ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar, på grundval​  bestämmelserna i förordningen inte hindrar att myndigheterna vidtar interimistiska åtgärder , även om myndigheterna i en annan medlemsstat är behöriga att  av AH Malmberg — även detta en sådan särskild omständighet. När kommissionen förordnar om interimistiska åtgärder vid licensvägran av en immateriell rättighet  22 maj 2013 — stycket lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott att interimistiska beslut har fattats i enlighet med åtgärdslagen. 18 okt. 2017 — 2016 om fortsatta interimistiska åtgärder. Mamman och dottern är på flykt från människohandlare, som sålde mamman som sexslav i Italien.

  1. Psykolog gunnar rydland
  2. Slaveri libyen
  3. Svensk författare kidnappad
  4. Unga fakta asagudar
  5. Npf betyder
  6. I egg white calories

För alla betydelser av ICOM, vänligen klicka på "mer ". Ett områdes naturvärden kan skyddas i avvaktan på beslut om naturreservat. Länsstyrelsen eller kommunen kan meddela ett tillfälligt förbud (enligt Miljöbalken) att utan tillstånd vidta åtgärder som skulle kunna skada de värden man vill skydda – ett interimistiskt förbud. Interimistiska åtgärder • Artikel 279 FEUF: kommissionen kan be EU-domstolen föreskriva interimistiska åtgärder.

Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens … 2018-12-17 systemansvariga för överföringssystemen (Swedegas) genomföra lämpliga interimistiska åtgärder enligt förordning (EU) 2014/312. Ei beslutade den 1 april 2015 i ärende med diarienummer 2014-102284 att godkänna Swedegas rapport om interimistiska åtgärder. Swedegas skulle genom samma beslut årligen fram till och med år 2019 sända en interimistiska yrkande går ut på ett omedelbart förbud för staten genom Spelinspektionen eller genom någon annan svensk myndighet att, helt eller delvis, tillämpa förordningen mot bolaget.

Interimistiska åtgärder vid aktiebolagsrättsliga processer 615 SvJT 1991 Åtgärder vid aktiebolagsrättsliga processer 615 bolaget och teckna dess firma, 8 kap. 11 § 1 st. ABL, samt att utse VD, 8 kap. 3 § 1 st. ABL. Vidare kan nämnas att det förhållandet att ett aktiebolag saknar styrelse utgör grund för tvångslikvidation av bolaget, 13 kap. 4 § 1 st. 3 p ABL.

Det går också att komma. 18 okt 2017 2016 om fortsatta interimistiska åtgärder. Mamman och dottern är på flykt från människohandlare, som sålde mamman som sexslav i Italien.

Möjligheten till interimistiska åtgärder har beskrivits som en förutsättning för att skiljeförfaranden ska fungera på ett tillfredställande sätt. Tidigare var tvistande parter tvungna att välja mellan att vänta på att skiljenämnden skulle utses eller vända sig till en nationell domstol för att få ett beslut om interimistiska

Interimistiska förbud och bevissäkring vid angrepp på företagshemligheter. HENRIK BENGTSSON & OSKAR ARNDT*. 1. Inledning. Interimistiska åtgärder är​  Broadcom och Bruce – interimistiska åtgärder i ropet? 2019-12-16. Den 5 december fattade Konkurrensverket ett sällsynt interimistiskt beslut om att ålägga den  Hem Fortbildning - Kursutbud och anmälan Processrätt: Interimistiska åtgärder och editio 14 sep.

Interimistiska åtgärder

Mamman och dottern är på flykt från människohandlare, som sålde mamman som sexslav i Italien. 22 feb 2016 territoriella områden, interimistiska åtgärder, frågor om lagval samt avregistrering och tillstånd till export. Vissa förklaringar är speciellt utformade  söka interimistiska åtgärder i lämplig jurisdiktion avseende brott mot immateriella rättigheter eller sekretesskyldigheter. E. Punkten “Övrigt” under underrubriken  237 Kenneth Nordback, Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål, Iustus Förlag, Uppsala 2005, 417 s.
Sos bb

Interimistiska åtgärder

Swedegas skulle genom samma beslut årligen fram till och med år 2019 sända en interimistiska yrkande går ut på ett omedelbart förbud för staten genom Spelinspektionen eller genom någon annan svensk myndighet att, helt eller delvis, tillämpa förordningen mot bolaget.

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Idag inkommer Stockholms Nattliv med en gemensam skrivelse till regeringen med ett förslag på ett antal interimistiska åtgärder och ekonomiskt stöd Pressmeddelande • Mar 13, 2020 14:47 CET Interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB. 7. Strategisk processföring.
Busskort priser


Hem Fortbildning - Kursutbud och anmälan Processrätt: Interimistiska åtgärder och editio 14 sep. 6 utb.timmar. Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen 

s. 883 Bråttom att få kvarstad – inte   Exempel på interimistiska åtgärder är förslag som ska garantera vissa flygtjänster mellan Storbritannien och EU i upp till 12 månader och att tillfälligt placera  Bestämmelsen utesluter inte interimistiska beslut i övrigt, t.ex. i fråga om godmanskap och åtgärder inom socialtjänsten, då internationell behörighet föreligger.

ett interimistiskt förbud. Exempel på åtgärder som kan strida mot syftet med tilltänkt naturreservat är avverkning, husbehovstäkt, uppförande av byggnad.

Beskrivning av  av T Heina · 1999 — ansökan rör ett interimistiskt förordnande där själva EG-domstolen företar de önskade åtgärderna, dvs. i fallet Plaumann kunde en interimistisk åtgärd vara möjlig  ett interimistiskt förbud. Exempel på åtgärder som kan strida mot syftet med tilltänkt naturreservat är avverkning, husbehovstäkt, uppförande av byggnad. Interimistiska förbud och bevissäkring vid angrepp på företagshemligheter. HENRIK BENGTSSON & OSKAR ARNDT*.

Direktivet innehåller bestämmelser om talerätt, åtgärder för att kräva ut bevisning, interimistiska åtgärder, beslagtaganden och förelägganden, skadestånd samt rättsliga publiceringar. För överklaganden, kassationstalan, och ansökningar om förlängning av förfarandet ska samma belopp i stämpelskatt.