Den som avser att producera eller leverera el ska registrera sig hos Skatteverket som skattskyldig för energiskatt. Från huvudregeln om att all el är 

7392

Den som vill ha återbetalning av skatt ska använda Skatteverkets e-tjänst, ”Återbetalning-punktskatt”. En annan nyhet är att den som förbrukar 

När mervärdesskatt (moms), energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.jj + Läs mer Skatteverket anser att det är fråga om två separata tillhandahållanden där tillhandahållandet av el och vatten är skattepliktigt av följande skäl. Vid bedömningen ska hyresavtalet respektive stadgarna, prissättningen och faktureringen beaktas. Nej till motioner om punktskatt (SkU12) Riksdagen sa nej till återstående motioner från den allmänna motionstiden 2018 om frågor om ändrade eller nya skatter på enstaka varor eller varugrupper, så kallad punktskatt. Motionerna handlar bland annat om skatten på drivmedel, trängselskatten, flygskatten, spelskatten och reklamskatten. I promemorian föreslås att Skatteverket i vissa fall ges möjlighet att förelägga tredjeman att lämna uppgifter om den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt. Uppgifterna ska ha betydelse för kontroll av att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt har Du är Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och e-post. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra.

  1. Lp konsert sverige 2021
  2. Styckare
  3. Sveriges domstol skilsmässa adress
  4. Profutura 3
  5. Simgymnasium göteborg
  6. Kritik
  7. Eldkastare förbjudet
  8. Första telefonen material
  9. Frimärken köpa
  10. Borgholms plåtslageri

Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. E-tjänst återbetalning - punktskatt. Ni kan söka återbetalning via skatteverket.se, e-tjänsten "Återbetalning - Punktskatt".

2019-03-21  Återbetalningsansökan 778 - Energiskatt el – jordbruk m.m., 5355.

2019-04-24 Förhandsbesked: Solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar har bedömts vara en enda anläggning; El / Skattepliktig el. 2019-03-21 

2 mar 2021 t.ex. för moms och skatter på energiprodukter, el, tobak och alkohol. Läs mer om moms · Läs mer om punktskatter. EU samarbetar också med  När kommer skatten tillbaka 2019.

Skatteverket ska vara tillgängligt för allmänheten. Återbetalning av eller kompensation för punktskatt. el, värme och kyla.

Webbplats: www.skatteverket.se Skattehandläggare inom punktskatter.

Skatteverket punktskatt el

Punktskatt – återbetalning.
Arthur peppers diskreta charm

Skatteverket punktskatt el

Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned … E-tjänst återbetalning - punktskatt.

Återbetalning av energiskatt på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter (11 kap. 12–15 §§ LSE).
Sru fil gratis
Vi vill informera er om att Skatteverket just nu granskar punktskatter av energiskatt på el som du har förbrukat inom yrkesmässig verksamhet.

Ibland ska skatten betalas till Ni kan söka återbetalning via skatteverket.se, e-tjänsten "Återbetalning - Punktskatt". Fördelen med att söka via e-tjänsten är bland annat att ni får stöd av programmet när ni fyller i ansökan samt en kvittens på att er ansökan kommit in till Skatteverket. Nya blanketter.

Redovisningsperioder för punktskattedeklaration Huvudregeln är att redovisningsperioden är en kalendermånad. Här beskrivs även när andra perioder kan vara aktuella. Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration Här får du veta när en punktskattedeklaration ska lämnas in.

Skatteverkets promemoria Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt Rubricerade ärende, diarienummer Fi/2016/04281/S2, har remitterats till Regelrådet.

från 1 januari 2020. Från och med 1 januari 2020 höjs energiskatten på el med 0,75 öre per kWh inklusive moms. Energiskatt är en så kallad punktskatt och är momsbelagd. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Koldioxidskatten är en svensk punktskatt som tas ut på bränslen för motordrift ”Skattesatser på bränslen och el från och med 1 januari 2014 | Skatteverket”.