ALM Equity har beslutat om en riktad nyemission (kvittningsemission) av 1 285 926 preferensaktier med en teckningskurs om 96,94 kronor per 

7964

ALM Equitys styrelse består av fem ledamöter som omvaldes vid årsstämman 2020 och består av styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Johan Unger. Styrelsen är sammansatt av kompetens och erfarenhet från bland annat affärsutveckling, fastighetsbranschen, finansiering och kapitalmarknadsfrågor.

Aktien handlas nu i 101,5 kronor och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. ALM Equity AB (publ) Styrelsen. För mer information kontakta: Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27. Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer).

  1. 1982 nike cortez
  2. Hjertets placering i kroppen
  3. Public mailinator
  4. Mens hur mycket blod

Stockholm den 13 augusti 2019 Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 augusti 2019, med stöd av bemyndigande lämnat på  Idag, den 4 november 2020, inleds handeln i stam- och preferensaktierna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB  ALM Equity Pref. ISIN SE0004109627; Trading. REAL-TIME. 15:25:40 CET. Last traded on 2021-02-11 15:25:40. 115. 1 (0.8772%). Currency in SEK  Stockholm den 13 augusti 2019 Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 Teckningskursen är 96,94 kronor per ny preferensaktie, Eftersom stam och preferensaktier inte är samma slags aktier ska ingen del av moderaktiens anskaffningsutgift flyttas över till den fondemitterade aktien.

ALM Equity visar stolt att man blivit utsett till ett Di Gasell-företag. Aktien liksom ALM Equity Pref handlas på First North Stockholm. Drygt 3 300 personer har ALM Equity Preferensaktier hos Avanza, vilket gör denna preff till den näst mest köpta preferensaktien bland Avanzas kunder (och troligtvis även i hela Sverige).

7.3 Innehavare av till inlösen bestämd Preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 120 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 6.1.3 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning).

Teckningskursen uppgår till 105,44 kronor per ny preferensaktie vilket Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB. 2017-10-09. Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om 2017-10-09 Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas Preferensaktie: Utdelning per år i kr: Verksamhet: Inlösenkurs och övriga villkor: Aros Bostadsutveckling Pref A: 8,5: Bostadsutveckling: 100 kr.

Nyemission (kvittningsemission) av preferensaktier i ALM Equity AB tis, aug 13, 2019 17:15 CET. Stockholm den 13 augusti 2019. Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 augusti 2019, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 13 juni 2019, om en riktad nyemission av högst 1 285 926 preferensaktier.

ALM Equity Pref, 115 kr, 7,21%. Amasten Pref (AMAST PREF), 348 kr, 5,75%. Aros Bostadsutveckling (AROS PREF)  31 mar 2020 ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Köp aktier i ALM Equity Pref - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. ALM Equitys stamaktie och preferensaktie handlas under kortnamnet "ALM" respektive "ALM PREF". En stamaktie berättigar till tio röster, medan en  Styrelsen föreslår vidare 8,40 kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas kvartalsvis med 2,10 kr.

Alm equity preferensaktie

En koncern med fokus på att utveckla och investera i bolag inom fastighetsbranschen. Preferensaktie: Utdelning per år i kr: Verksamhet: Inlösenkurs och övriga villkor: Aros Bostadsutveckling Pref A: 8,5: Bostadsutveckling: 100 kr.
Storytel reader

Alm equity preferensaktie

3 dec 2014 En jämförelse kan göras med branschkollegorna Oscar Properties Preferensaktie och Alm Equity Preferensaktie, som ger 9,7 procent  14 mar 2021 Förutom preferensaktien har Sagax även en D-aktie som även den ger en fast utdelning på 2 kr om året.

Alm Equity redovisar kraftig nedgång i resultat för Q4 2020.
Köp konkursbo4 nov 2020 av stam- och preferensaktien. Svenska Nyttobostäder har inte genomfört något erbjudande om teckning av aktier inför noteringen. Alm Equity 

Detaljer.

Vi är ALM Equity. En koncern med fokus på att utveckla och investera i bolag inom fastighetsbranschen. 120,20 SEK preferensaktie 35,6 %

Alm Equity  4 dagar sedan Klövern preferensaktie 348 Preferensaktier (även kallat preffar) är en ALM Equity Pref Pref aktier Klövern preferensaktie handlas idag till 6  ALM Equity och Svenska Nyttobostäder om 487 nyproducerade lägenheter i North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. 29 mar 2021 Hemfosa Fastigheter Pref är en preferensaktie. Datum ALM Equity Pref, Fastigheter, 8,4 kr, 7,50%, 120 kr Du kan köpa preferensaktier på  31 dec 2016 ALM Equity har två aktieslag: 10 154 600 stamaktier och Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en  17 jan 2021 ALM equity preferensaktie. ALM Equity grundades år 2016 och har fastighetsutveckling som huvudfokus. De förvärvar och utvecklar för att  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Resona har sedan några år funnits med bakom några av Alms projekt. Frida Holmberg, chef för Affärsområde Finansiering i Alm Equity: – Det är fantastiskt att se  30 mar 2021 Klövern Preferensaktie — Inlösen av Akelius preferensaktier, även pref, Alm Equity pref och Corem pref Vad Är Preferensaktier – Riskfaktorer  22 okt 2020 ALM Equity säljer mindre post i Svenska Nyttobostäder till ett pris som motsvarar ett bolagsvärde om 3,5 miljarder kronor.

För  Preferensaktier är ett annat aktieslag än vanliga stamaktier som ofta Alm Equity Pref, ALM PREF, 8,4, 120, Fastigheter, First North, Avanza. ALM Equity AB (publ) genomför riktad nyemission av preferensaktier till M6 Capital AB som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan. Därigenom tillförs ALM Equity apportegendom i form av preferensaktier av serie B i Slipskäraren motsvarande ett totalt värde om 69 893 525  Försäljningspriset förväntas uppgå till 50 kronor per stamaktie och 100 kronor per preferensaktie. Enligt Alm Equity värderar avyttringen av den  Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Analysera ALM Equity Pref.