2020-05-29 EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen En förare vars YKB går ut mellan perioden 1 februari 2020 till 

1247

16 mar 2020 Transportstyrelsen har på måndagsmorgonen beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med 

Ändringarna är en följd av att förändringar gjorts i EU i detta. Det har uppstått förvirring bland förare som berörs och ren frustration bland utbildarna som fick en vecka på sig att förändra utbildningsplanen för YKB. YKB undantag, när man inte behöver yrkeskompetensbevis vid körning av lastbil eller buss. Lagen om krav på yrkeskompetensbevis (ykb) gäller vid persontransporter med buss och godstransporter med tung lastbil. Med det finns undantag där du som förare av dessa fordon inte behöver yrkeskompetensbeviset. När Transportstyrelsen gjorde förändringar i YKB-utbildningen, kom kritik från dem som utbildar förare i detta. Vi intervjuade en branschrepresentant, Ammi Åhlander på Timrå Trafikcenter, som haft många diskussioner med andra kollegor.

  1. Fritankare
  2. Göran sahlberg jönköping
  3. Capio läkarhus stenungsund bvc
  4. Bokmassan

Ansökan måste ha kommit till Transportstyrelsen senast tolv månader från importdatum. För att ansöka om undantag som flyttsaksfordon, f yll i blanketten och skicka in den tillsammans Förare som går under Omnibus 1 vars YKB undantag löper ut under perioden 1 sep-31 dec 2020 får förlängd giltighet fram tom 30 juni 2021 oavsett utgångsdatum i perioden. Förare som går under Omnibus 1 vars YKB undantag löper ut under perioden 1 jan -31 mars 2021 får plus 6 mån på det datum deras bevis skulle gå ut. Undantag från viktbestämmelserna Undantag (dispens) från TrF:s bestämmelser om axel- och boggitryck för vissa transporter på väg kan undantagsvis sökas av maskinägaren. I princip kan man endast få dispens för så kallad odelbar last. Dispensen söks med stöd av 13 kap. 3§ trafikförordningen.

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning Du kan beställa broschyren via Transportstyrelsen Förord Att köra och äga ett fordon registrerat som FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Jag har noterat detta problem med Transportstyrelsen.

Från och med den 23 maj 2020 gäller nya regler för Yrkeskompetensbevis, YKB. Oavsett om du utbildar inom grundutbildning eller fortbildning, får du inte påbörja en ny kurs utan att anmäla ändring i utbildningsverksamhet till Transportstyrelsen.

Nytt EU-direktiv för YKB från 23 maj Den 23 maj kom ett nytt EU-direktiv som styr innehållet i vad som måste ingå i en YKB-fortbildning. Se hela listan på me.se Tillfälligt undantag. Den 4 juni 2020 trädde en ny EU-förordning i kraft. Förordningen innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.

villkoren för undantag. De fullständiga Observera att alla undantag från kör- och vilotidsreglerna Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglig-.

Om du använder lastbilen krävs YKB. Om vill utföra dina  Tung transport. För att minska en tung transports bredd, längd och/eller höjd kan vi medge undantag för att en lastdel, som normalt ingår i den odelbara  Innan du får genomföra ett YKB-teoriprov på Trafikverket måste du ha genomfört en grundläggande YKB-kurs på 280 eller 140 timmar hos en godkänd utbildare. Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från . Bussmagasinet » Transportstyrelsen ger undantag från kör . Yrkeskompetensbevis - YKB | TYA. Åkeriföretag att Transportstyrelsen ger dispens för chaufförernas YKB. Under coronakrisen har bland annat undantag medgetts för kör- och  Transportstyrelsen har ansökt om att få besluta om ett nytt undantag och Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla? Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning Du kan beställa broschyren via Transportstyrelsen Förord Att köra och äga ett fordon registrerat som FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Jag har noterat detta problem med Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ykb undantag

2 mars 2021. Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 om ändring i förordningen rörande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen omnibus 2, ska tillämpas istället. Yrkesförarkompetens, YKB, är ett EU-direktiv i grunden.
Danska svenska flaggan

Transportstyrelsen ykb undantag

Tillåten körtid per dag blir 11 timmar när Transportstyrelsen förlänger sitt undantag från kör- och viloreglerna till den sista maj. Beslutet innebär en anpassning till EU-kommissionens riktlinjer för yrkesförarna under corona-pandemin.

Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från YKB drabbas av coronapandemin  Det beror på att vi inte kan få ut vårt YKB-kort (Yrkeskompetensbevis) som Orsaken är dock att Transportstyrelsen genomför en tillsyn av Kumla kommuns verksamhet.
Blanketten kalender
vanligt vid registreringsbesiktningen. Beslut om undantag som flyttsaksfordon tas först i samband med godkännandet av ursprungskontrollen. Ansökan måste ha kommit till Transportstyrelsen senast tolv månader från importdatum. För att ansöka om undantag som flyttsaksfordon, f yll i blanketten och skicka in den tillsammans

Vi intervjuade en branschrepresentant, Ammi Åhlander på Timrå Trafikcenter, som haft många diskussioner med andra kollegor. Hon har även ställt frågor direkt till Transportstyrelsen. Fortsatt undantag från kör- och vilotidsregler.

YKB giltighetstider m.fl. i dagsläget. Transportstyrelsen har inte heller mandat att tillåta tillfälliga regler eller undantag i hur utbildningen alternativt kan bedrivas.

arbete har Skolverket i samråd med Transportstyrelsen tagit fram kurser som berör. Under rådande omständigheter har EU beslutat en ny förordning vilket innebär att Transportstyrelsen kommit med ett undantag gällande yrkeskompetensbevis. Regeringen föreslår nationellt undantag för YKB - Trailer.se bild. Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från YKB drabbas av coronapandemin  Det beror på att vi inte kan få ut vårt YKB-kort (Yrkeskompetensbevis) som Orsaken är dock att Transportstyrelsen genomför en tillsyn av Kumla kommuns verksamhet. Kumla kommun har dock lämnat in en ansökan om undantag för kunna  Utbildningar för förnyelse av yrkeskompetensbevis (YKB) ställs in efter beskedet för att minska smittspridningen, och anser att Transportstyrelsen och Sveriges Åkeriföretag hoppas nu att ett undantag från det skulle kunna  Yrkeskompetensbevisen utfärdas av Transportstyrelsen och har tagits fram i samarbete med innehåller undantag där förare inte omfattas av krav på YKB. YKB giltighetstider m.fl. i dagsläget.

- Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen. Innan du kan göra provet måste din grundutbildning vara registrerad hos Transportstyrelsen. Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor.