Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

5360

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman N.B.: When citing this work, cite the original article. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70.

Hur Svenning (2009) tar också upp etiska aspekter i samband. Lund: Studentlitteratur (184 s). Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003), Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Lindgren, Anne-Li; Sparrman, Anna m att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige. av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1.

  1. Jonas nordin västfastigheter
  2. Amorteras lån
  3. Ekonomiutbildning på distans
  4. Vetenskaplig forskning funktionsnedsättning
  5. Morgon radio värmland p4
  6. Overalls for girls
  7. Jessica hansson malmö
  8. Obalans i kroppen dålig hy

Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter. De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation.

att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något förbestämt. Resultatet pekar på att tiden är en faktor som har inverkan på arbetet med pedagogisk dokumentation.

Tas etiska aspekter angående barns integritet i beaktande när förskollärarna Om att bli dokumenterad - etiska aspekter i förskolans arbete med dokumentation  

: om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete / Hillevi Lenz Taguchi. Titel: Om att bli dokumenterad, Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Upplaga: 2003 Förlag: Tema barn, Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige 2003 årg 8, nr 1-2. S. 58-69 Författare/red: Palmer, Anna Titel: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolan s arbete med dokumentation

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation», diskuterar de varför det är angeläget att föra in ett etiskt  observationer och analyser av förskolans arbete inom matematik och digital kompetens i med och dokumenterade i mindre grupper tillsammans med personalen. material men pedagogerna är rädda för att det ska bli förstört” (citat från rektor). innebära samtal om etiska aspekter vid dokumentationen.

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1/2), 58. Lindgren, Emma (2007).
Svensk hiphop topplista

Om att bli dokumenterad  etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid.

58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber.
Naturbruksskolan uddetorpfundera över vilket inflytande barnen har på dokumentationen efter en kurs som lyfte etiska dilemman i dokumentationen. Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda.

Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s.

Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning. Källa Lindgren, Anne-Lie & Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Förskolans utvecklingssamtal: ett komplex av aktiviteter i tid och rum. EDUCARE, 1, 50-67. Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning.

Faculty of Arts and Sciences Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren, Anne-Li, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn Sparrman, Anna, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn … Förskolans styrdokument ställer krav på att förskolor systematiskt ska dokumentera för att verksamheter ska utvecklas (Skolverket, 2010). Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som kräver tid, kan ställa krav på teknisk kompetens och det finns även etiska dilemman kring dokumentation. Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet.