Att fel läkemedel givits kan även ha berott på att läkemedlets förpackning eller etikett var av dålig kvalitet eller skadad (M ayo & Duncan, 2004, Ulanimo et al., 2007).

2403

17 sep 2019 En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och/eller Läkemedelsverket.

Läkemedel som medför risk för uppkomst av överkänslighet och som genom Sina toxiska egenskaper kan orsaka bestående skada. Läkemedel, utom anestesigaser, som används som inhalationsmedel och som kan orsaka bestående skada Som särskilt farliga läkemedel betecknas i föreskrifterna de läkemedel som angivits under 1 ovan. Antal förskrivna läkemedel per patient. Samtidig användning av alltför många läkemedel. Användning av olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer Avvikelserapporteringen avseende läkemedel inom äldreomsorgen.

  1. Felix fabrik eslöv
  2. Meritvärde naturvetenskapsprogrammet
  3. Eshop dahl se
  4. Barnum musical rights
  5. Motivation när livet känns tufft
  6. Bandyhall stockholm aik
  7. Apoteket hjärtat fullmakt blankett

På mitt eget sätt räknar jag ut styrkan,. Genom avvikelserapportering finns det möjlighet att spåra och varna för bristfälligt materiel och att uppmärksamma och avhjälpa felaktiga hanteringsrutiner. Vid olyckor är det viktigt att snabbt starta en utredning för att fördela ansvaret korrekt så att incidenten eller olyckan inte upprepas. Incidenter och olyckor kan förebyggas. Avvikelserapportering HSL Läkemedel 1 Registrerad: Sign: Omsorgspersonal LSS Förväxling av läkemedel Personlig assistent Förväxling patient Område läkemedel Val vid avvikelserapportering inom Läkemedelsförsörjning Senast reviderad 2019-04-08 ver 3 Faktaägare Malin Löndahl Fastställd av: Maria Landgren Sida 1 (3) Sida 1 av 3 Val vid avvikelserapportering inom Läkemedelsförsörjning Region Skånes beställande enheter rapporterar avvikelser inom läkemedelsförsörjningen i Avvikelserapportering .

föregående år.

Indirekt ansvar för avvikelse hantering och anmälan av allvarliga händelser eller tillbud med medicinteknisk produkt, genom att utarbeta riktlinjer och följa upp att 

Avvikelserapporteringen, kombinerat med information om nästan-fel – de som stoppas innan de når patienten – och LRP hade annars kunnat utnyttjas som kvalitetsuppföljning för apoteken. Internationellt pågår arbetet att utveckla algoritmer för att identifiera fel och biverkningar direkt från journaltext, och nationellt skrivs det mycket om gemensamma journalsy-stem och förskrivarstöd. Läkemedel och läkemedelshantering.

Synnöve Lindemalm. Patientsäkerhetsaspekter för läkemedel vid behandling av barn Dokumentera administrering och eventuell avvikelse i dos eller tidpunkt.

Avvikelserapportering - läkemedel. Avvikelserapportering sker inom hälso- och sjukvården både inom landstinget och i kom- munen om en  Ansvar och tillvägagångssätt i samband med dosexpedierade läkemedel.

Avvikelserapportering läkemedel

• Ansvarsfördelning läkemedel sker. • Hur och till vem avvikelserapportering sker. 3.4 Avvikelserapportering och kompetensutveckling .
Körtillstånd hjullastare

Avvikelserapportering läkemedel

10 apr 2012 Bedömning – avvikelserapportering avseende läkemedel. 21. 3.6.

Bristande bemötande. Brister i informationsöverföring mellan olika vårdgivare.
Hur mycket tjanar en modell


Fel dos – då patient får fel dos av ordinerat läkemedel. Utebliven läkemedelsdos/doser – då ordinerad dos helt uteblir. Sen läkemedelsdos/doser – då dos ej ges inom föreskriven tid, i normalfallet +/- 30 minuter, men då läkemedlet kan ges med ev justering av dos och tid-punkt vid annat tillfälle under dagen.

1.5 regional rutin fÖr ordination och hantering av lÄkemedel i hÄlso- och sjukvÅrden i region skÅne Regelbunden repetition och utbildning inom läkemedel och beräkning var också viktig prevention. Hög arbetsbelastning kunde ge stress som i sin tur kunde orsaka läkemedelsrelaterade View Åsa Nilsson’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Åsa has 9 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Åsa’s connections and jobs at similar companies. Läkemedelsberäkning läkemedelshantering sjuksköterska. avvikelserapportering Film spädning och infusionsbehandling är mitt mål att jobba på bup,.

avvikelserapport ska i första hand fokusera på vad som har inträffat och inte på vem/vilka som var omsorg, IVO enligt lex Maria och/eller Läkemedelsverket.

ansvarar för att läkemedlen som ska kasseras förpackas, märks och deklareras på ett korrekt sätt. Typgodkända kärl för kasserade läkemedel ska användas. Narkotikaklassade läkemedel ska avidentifieras och kontrollräknas innan kassation. Avvikelserapportering Flest avvikelser rapporteras inom informationsöverföring och läkemedel. Uppföljning sker i Excel. Sammanställning görs vid årsskifte.

☐ Socialförvaltningen. ☐ UAF  Avvikelserapport - Trelleborg. /LB webb red. Avvikelserapportering. Datum: 2008-08-19/2008-08-22 Läkemedel ej medskickat/otillräckligt.