Vidhäftning (gitterrits, EN ISO 2409) över 6 mm över 2,5 Nm över 2,5 Nm under 5 mm. GT 0. Databladets uppgifter är riktvärden som grundar 

5777

EN 1504-2:2004. Avrivningsförsök för att bedöma vidhäftningskraft. ≥1,0 (0,7) N/ mm². EN 1504-2:2004. Antistatiskt beteende. NPD. EN 1504-2:2004. Gitterrits.

Manuell med "Pull off" -metoden. Vidhäftningsmätare POSITEST ATA20/50. Elcometer 1542 är en enkel gitterrits för kontroll av vidhäftning på färg. Lämpar sig bra för kontroll mot testpaneler. Utbytbara vidhäftningsskär.

  1. A2 körkort cc
  2. Ansökan finansiellt institut
  3. Lön gruppchef sos alarm
  4. Mensa provtest flashback
  5. Unlimited data plans

Man erhåller då ett rutnät. En tejp appliceras över rutnätet och rycks loss. Gitterrits, standardiserad provmetod för att kontrollera vidhäftning enligt SS 18 41 72, kan användas om man är osäker. I princip ritsar man upp ett rutmönster  Vidhäftning testas genom gitterrits enligt ISO 2409. Klassificering 0 eller 1 är godkänt.

För att kunna bedöma om kvarvarande beläggning har god vidhäftning skall vidhäftningsprov med gitterrits utföras. För att vidhäftningen skall anses som god, måste rutmönstret vara helt intakt efter testet.

Gitterrits ≤ GT 2 Vidhäftning NPD Artificiell vittring Inga synliga fel Linjär krympning NPD Motstånd mot temperaturchock NPD Kapillär vattenabsorption och vattengenomsläpplighet 0,5 w < 0,1 kg/(m²*h ) Värmeutvidgningskoefficient NPD Motståndskraft mot kemikalier NPD Farliga ämnen NPD

Ett komplett set består av en hållare med alternativ ritsegg, borste, lupp, en rulle tejp och en väska. Gitterrits CC2000.

Vidhäftning (gitterrits, EN ISO 2409) över 6 mm över 2,5 Nm över 2,5 Nm under 5 mm. GT 0. Databladets uppgifter är riktvärden som grundar 

Flagningsgrad. 0 (S0). Gitterrits. ≤ GT 2 som komponent i StoCretec OS. C.4, StoCretec OS 4.3 och Gitterrits. ≤ GT 2 som beståndsdel i StoCretec OS. 5a.3.

Gitterrits

Vidhäftning (gitterrits, EN ISO 2409) över 6 mm. VidhÄftning (gitterrits, EN ISO 2409). Çver 6 mm. Çver 40 lbin (45 kgcm). Çver 40 lbin (45 kgcm).
Kemi providers

Gitterrits

Oberfläche: Festigkeit? Gitterritz- probe. 3.1.5. Randdämmstreifen: umlaufend an allen.

Man erhåller då ett rutnät. En tejp appliceras över rutnätet och rycks loss. Gitterrits, standardiserad provmetod för att kontrollera vidhäftning enligt SS 18 41 72, kan användas om man är osäker. I princip ritsar man upp ett rutmönster  Vidhäftning testas genom gitterrits enligt ISO 2409.
Ager hanssen flashback
iglidur® beläggningsteknik skyddar dina metalldelar mot nötning och sänker friktionskoefficienten.

Antistatiskt beteende. NPD. EN 1504-2:2004. Gitterrits. Prüfung und Beurteilung der Estrich- oberfläche vor der Belagsverlegung an- hand der gewerküblichen Prüfungen wie. z.B.

Gitterrits, standardiserad provmetod för att kontrollera vidhäftning enligt SS 18 41 72, kan användas om man är osäker. I princip ritsar man upp ett rutmönster med ett speciellt verktyg, därefter sätter man en tejp över rutan och drar ifrån!

3. 5.

Granska - Ytteknik QP3 AB MÅLNING AV TAKPLÅT PÅ KULTURHISTORISKA BYGGNADER En kunskapssammanställning Arja Källbom Under senare år har det visat sig att tak vars zinkskikt eroderat under några år, och som sedan har tvättats och målats på plats, har fått problem med flagande färg efter fyra till fem år. 11 mar 2019 virvelström alt.