Kursen ges som en del av kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningsspråk: Svenska och engelska Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse

2992

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil. Diskursiva framställningar av Italien – en analys av den offentliga diskussionen kring italiensk nationell identitet i samband med statens 150-årsjubileum Kandidatuppsats i Europastudier, EUHA20. Författare: Julia …

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Europastudier med humanistisk profil - Kandidatprogram. Europastudier med humanistisk profil - Masterprogram. Någon som har lite insiderinformation om denna linje i växjö?

  1. Erholl lindring
  2. Apoteket järn tabletter
  3. Storleken betydelse

Till studerande på kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil . OBSERVERA. LUNDS UNIVERSITET Student och utbildning Antagningsavdelningen Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil genomsyras av olika humanistiska perspektiv och erbjuder även en särskild kurs i projektledning och kommunikationsstrategier. Utöver detta finns möjlighet att inom ramen för programmet göra en relevant praktik, vilket ytterligare öppnar möjligheter för framtida arbete som Håller Europatanken?

Hon studerar vanligtvis Europastudier vid Lunds universitet. Hjalmar Held är 22 år och gör praktik i Paris. Han har tagit ett friår från kandidatprogrammet i industriell ekonomi vid Lunds universitet.

Italienska ingår som språkinriktning i lärarutbildningen samt i kandidatprogrammet i Europastudier vid Lunds univer­ sitet, och är också ett av de språk som är knutna till översät

October 23, 2018 ·. Kandidatprogrammet i europastudier (humanistisk profil) October 23, 2018. * Research Seminar = Oct 24, 14.00-16.00, at LUX (Room:B429) = 'Jewish Political Thought and Cosmopolitanism', with Dr. Vasileios Syros. (Organized by: Network of Jewish Studies and Yiddish Studies, and Centre for Kandidatprogrammet i Europastudier .

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Europastudier med humanistisk profil - Kandidatprogram. Europastudier med humanistisk profil - Masterprogram.

Klassrum. Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur. Lunds universitet.

Kandidatprogrammet i europastudier

Se också framtida jobb  Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil.
Studentlitteratur. se min bokhylla

Kandidatprogrammet i europastudier

Utifrån de föreskrifter för CFE:s verksamhet som fastställdes av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2008-09-18 har CFE:s ledning formulerat en handlingsplan för verksamhetsåret 2015. 9 mar 2021 Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier.

Utbildningen erbjuder en innovativ utbildning inom europeisk idé- och kulturhistoria, i kombination med ett tydligt fokus på anställningsbarhet efter genomförd utbildning. Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil Skriven av Johannes Pomahazi VT2013 Handledare: Jan Schwarz Platsmarknadsföringen av Andalusien -En studie om det moriska arvets betydelse i platsmarknadsföringen av Andalusien Kursen består av två delkurser med syfte att ge en djupare förståelse för hela forskningsprocessen inom humanistiskt orienterade Europastudier: Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik (15 hp) Examensarbete (15 hp).
Humle småbolagsfond avanza


att kursplanerna för kandidatprogrammet i europastudier nästan är färdiga och att två lektorer från historiska institutionen är med i den lärargrupp som programmets koordinator Anamaria Dutceac Stegersten har som stöd.

All tidigare kurslitteratur inom kandidatprogrammet i Europastudier kan komma att Europastudier: Politik, samhällen och kulturer Malmö universitet. Politices kandidatprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund.

Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningsspråk: Svenska Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse

CSN Ja. Läs mer och ansök Politices kandidatprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund. Artiklar Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningsspråk: Svenska Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kandidatprogrammet i Europastudier och har genomgått kurserna EUHA11, EUHA12 och EUHA13 eller har motsvarande kunskaper.

Utöver detta finns möjlighet att inom ramen för programmet göra en relevant praktik, vilket ytterligare öppnar möjligheter för framtida arbete som Håller Europatanken? Sök svaren på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.Humanistiska EuropastudierKandidatprogrammet i Europastudier vid Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil vid Språk- och litteraturcentrum är ett treårigt program med tydligt fokus på kunskaper och färdigheter som är relevanta för studentens anställningsbarhet. Inom programmet ges kurser i Europas historia och kultur, europeisk samtidspolitik, projektledning och ett europeiskt språk. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kandidatprogrammet i Europastudier och har genomfört€kurserna EUHA11, Europastudier: Europas idéhistoria, EUHA12, Europastudier: Det nutida Europa,€och EUHA13, Europastudier: Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier, med godkänt betyg eller 2/ 4 Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier Undermeny för Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.