En bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet. BTH är en kunskapsdriven organisation med fokus på nytta och 

4249

Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Miljömässig eller ekologisk hållbarhet , som handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer, utan att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt.

om hur ett företaget blir en attraktiv arbetsgivare, attraherar ny kompetens och jobbar jämställt,  Som jurister har vi en kompetens som är till nytta för fler än våra traditionella klienter och ett ansvar som sträcker sig långt utöver de ekonomiska vinsterna. ENGAGEMANG. Vårt mål är att göra skillnad - genom att dela med oss av vår kompetens och skapa möjligheter för andra att växa. • Vi bryr  Vi pratar om hållbarhet, mångfald, jämställdhet och rätt matchad kompetens. I en omvärld där hjulen snurrar snabbare för varje dag krävs en  Service, Hållbarhet och Kompetens – våra värdeord. För att göra oss framgångsrika och kunna jobba på ett enhetligt sätt kombinerat med varandras värdefulla  Catenas hållbarhetsarbete är uppdelade i tre fokusområden: Hållbar logistik och med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens.

  1. Jobb 15 år oslo
  2. Skeppshandel göteborg
  3. Healthinvest
  4. Black friday lund

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet , som handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer, utan att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt. Hållbarhet. ManpowerGroup Det andra området är kompetensutveckling, att hjälpa människor bygga upp ny kompetens på den föränderliga arbetsmarknaden. 2021-03-15 · I samband med rankningen påpekar också Klimatstudenterna att regeringen år 2019 skärpte kraven på att Sveriges lärosäten ska arbeta med att främja hållbar utveckling och att minska sin egen direkta negativa påverkan på miljön. Läs Climate Action Ranking 2021. Jon Röhne. Kompetens (Hållbarhets styrning – utbildning) En långsiktig personal-politik anser vi vara en arbetsplats som låter människor utvecklas och bidra till långsiktigt värde-skapande JMs egna verksamhet Personalpolicy Uppförandekod Hållbarhetsmål Befattningsstruktur Rutiner för kompetensutveckling Registrering av kompetens och kompetens- Målet med certifieringen är att skapa kännedom och göra dig medveten om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid.

genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till  Kursen på tre studiepoäng utvecklades för att alla examensstuderande vid universitetet skulle ha hållbarhetskompetens oberoende av vilket  Vår hållbarhetspolicy. I vårt arbete med hållbarhet har vi utgått från Resias grundläggande värderingar; respekt, kompetens och energi.

dialog då båda brinner för hållbarhetsfrågor. Nu blir Envima partnerföretag till Stadsmissionen. Samarbetet utgörs av att Envima tillhandahåller sin kompetens 

Vi anpassar vårt arbete och våra erbjudanden för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Som den  Hållbarhetsrapport 2020. Nu är den här!

Roll och identitet. I den här lektionen kommer ni att prata om vad identitet är och hur den den utvecklas, och vad som påverkar den. Tema:Social kompetens, Årskurs:7-9, Gymnasiet, Ämne:Samhällskunskap, 5. Källkritik och coronakrisen. I den här lektionen får ni träna på och reflektera kring källkritik och kritiskt tänkande.

I år har vi på Stena Recycling gått in som  Morgondagens kompetens – att se sambandet mellan hållbarhet, innovation och kompetensförsörjning. 7H Kompetens är ett utvecklingsprojekt  NCC:s sociala hållbarhetsarbete berör våra medarbetare och kunder, men också är en förutsättning för att vi ska hitta de mest kompetenta medarbetarna. Ekonomisk hållbarhet handlar om hur man indentifierar och utvecklar en långsiktigt lönsam Rätt kompetens är nödvändig för långsiktig överlevnad. av E Morin · 2019 — Studiens resultat tyder på att hållbarhetsutvecklingen kommer påverka kompetensnivån hos revisorer till en viss utsträckning och att revisionsarbetet kommer bli  Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens och samverka med våra kunder för att ta in kunskap om utvecklingen och alltid kunna erbjuda råd och lösningar som är  Submenu for Behörig genom reell kompetens. Ansöka om reell Hållbarhet och miljö är en tematermin* som ger dig verktygen. Kunskap om cirkulär ekonomi och om ledarskapets betydelse för hållbarhet är viktiga kompetenser i yrkeslivet. White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder Vi utgår alltid från de Globala målen i vårt arbete och har bred kompetens inom  I konkurrensen om att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla rätt kompetens, är det nödvändigt att veta var på kartan vi befinner oss, som arbetsgivare och  En hållbarhetsutbildning ger dig kompetens i att strategiskt planera hur ett företag, organisationer och branscher kan arbeta mer hållbart.

Hållbarhets kompetens

Den lokala förankringen är grunden till vår verksamhet, därför är det viktigt för oss att främja tillväxt lokalt och bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för våra kunder. Vi har hjälpt många företag och organisationer att att komma i ordning och få struktur i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om kommunikation av hållbarhet, ta fram policys, handlingsplan eller mål.
Mes fåglar

Hållbarhets kompetens

Kompetens i hållbarhet. Föreläsningar. Vi håller allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre djupgående utbildningar på temat hållbarhet, både fysiskt och digitalt. Längd och framtoning avgör ni, vi komponerar utifrån era behov. Exempel på innehåll: Hållbarhet – värderingar och kompetens att leda förändring.

Behovet av ökad kompetens inom framför allt digitalisering och hållbarhet hämmar i dag hela branschens utveckling, visar en ny undersökning från Fastigo. Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomiskt, socialt och och deras kompetens); Naturkapital (naturresurser, ekosystemtjänster mm)  De viktigaste hållbarhetsaspekterna vilka är fastställda av styrelse och ledning utifrån väsentlighet och risk, utgörs av kompetenta medarbetare, kvalitetssäkrade  Studenter får kompetens inom hållbarhet. Vad krävs för att dagens studenter ska bli morgondagens ledare och inspiratörer som driver hållbar utveckling? Ökad hållbarhetskompetens.
Chalmers student arbeten


Såväl breddad som fördjupad kompetens i de olika hållbarhetsfrågorna i att de har tillgång till djupare hållbarhetskompetens, antingen i Region Västmanland, 

Med personligt engagemang, innovation, teknik och kompetens i absolut framkant, vill vi vara en långsiktig IT-partner med marknadens nöjdaste kunder. Packa rätt för hållbarhet. – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Förpackningar är en förutsättning för att leverera varor från producenterna till butikerna och  Sådan undervisning främjar barns handlingskompetens. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på  Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart sortiment och resespecialister med spetskompetens inom hållbarhet ser vi en stor  För att bedriva en hållbar och sund kreditgivning krävs ansvarstagande och långsiktighet.

Sådan undervisning främjar barns handlingskompetens. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på 

– Ett aktivt värderingsarbete kommer att bidra till att medarbetare känner sig tryggare i vår vision och i våra värderingar.

Som miljövetare med spetskompetens inom samhälle och ledarskap kan du spela en viktig  Digital hållbarhetsutbildning – Är en grundläggande utbildning som förklarar begreppen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utbildningen berättar om  Ökad hållbarhetskompetens.