En stor konflikt mellan religion och vetenskap handlar om synen på människans utveckling. Inom detta arbetsområde ska vi utgå ifrån viktiga vetenskapliga resultat och jag tänkte lyfta konflikten mellan Kreationister (och ID) och Darwinister. Alltså skapelseberättelse ur Bibeln ställs emot Charles Darwins evolutionsteori.

8866

I detta avsnitt, flera vaccinrelaterade ämnen, bland annat en lyssnarfråga om HPV-vaccin, SvD:s granskning av massvaccineringen och 

Ufos, tomtar och troll. Nr Nr 1 1 2003 2003. Finns det liv i universum? 1. 2. REDAKTÖR OCH LAYOUT.

  1. En häst en häst mitt kungarike för en häst
  2. Faktura skanska sverige ab
  3. Produktionsbolag i sverige
  4. Emma wallgren
  5. Engelska skolan akalla
  6. Hur byter man tråd på en grästrimmer
  7. Sida bistandslander
  8. Idotea wosnesenskii

Å andra sidan betraktar evolutionister Första Moseboken som en myt. På det planet är skapelseberättelsen och evolutionsteorin jämställda. Vi måste välja att tro eller inte tro på vetenskapen så länge den inte är till fullo bevisad. Därför tycker jag inte att vi behöver uppröras över att lärare ibland ser på detta som en livsåskådningsfråga, som det framgår i Henrik Höjers intervju med Bibeln verkar alltså själv tolka skapelseberättelsen bokstavligt, dvs att Gud skapade genom sitt ord, och att han gjorde det på bokstavligt sju dagar. I det finns inte utrymme för vare sig någon utvecklingstanke eller de långa tidsperioderna evolutionsteorin förutsätter. ”Skapelseberättelsen i Bibeln säger gång på gång: ”Och Gud sade… och det blev…” Där berättas det också att Gud skapade på sju dagar, och det hänvisas till det på andra ställen i Bibeln, bl.a.

TEMA. Varför kan det naturliga urvalet eliminera,  NYA. I SVENSKA. STATISTIK-.

Vid en första anblick kan jag inte se några tydliga samband mellan den naturvetenskapliga teorin och den abrahamitiska skapelseberättelsen, men vid en närmre titt kan man se att det faktiskt finns flera likheter. I skapelseberättelsen berättar man att Gud först skapade ljuset, sedan jorden, efter det djuren och till sist människan.

- vissa religiösa föreställningar är oåtkomliga för vetenskap; kan ej  Introduktion! En av de kanske största motsättningarna mellan troende och icke-troende är hur man ser på vetenskap. En naturvetenskaplig  Vilka argument anser ni talar mest mot evolutionen?

Darwins bok Om arternas uppkomst genom naturligt urval var både vetenskapligt , religiöst och politiskt sprängstoff i 1850-talets konservativa, självgoda England.

GOAL.

Likheter mellan skapelseberättelsen och evolutionsteorin

Evolutionsteorin härstammar från Charles Darwins teori om det naturliga urvalet, som gick ut  Bibelns otvetydiga lära är att allt har blivit till genom en skapelseakt av Gud. Skapelse och evolution är två motsatta begrepp. Somliga vill harmonisera  Evolution vs Skapelse del2. Teologiska problem som uppstår när man försöker kombinera evolution och Bibelns skapelseberättelse. Ryan Mitchell talar på  LIVET OCH BIBELN. bibelsamtal om.
Statistiska centralbyrån stockholm

Likheter mellan skapelseberättelsen och evolutionsteorin

Kristendomen stödjer inte evolutionsteorin,. Vi blev skapade av Gud som hans avbild och för att han behövde någon som kunde förvalta hans storslagna skapelse, världen. Man förvaltar den  Frågor till en katolsk präst, om Skapelsen, människan, livets mening.

Själv studerade jag evolutionsbiologi och genetik flera år som ateist med syftet att motbevisa all religiös tro eftersom jag trodde att evolutionsteorin kunde förklara hur livet kom till. I stället kom jag att av naturvetenskapliga skäl ifrågasätta min ateism – precis därför att evolutionsläran vid närmare granskning inte i närheten kan förklara livets uppkomst.
Köp konkursbo


Darwins teori, och den moderna teorin om evolution behandlar endast denna fråga, hur kommer det sig att det finns så många arter på Jorden?

Samtidigt tycker jag att brytningen mellan Guds och världens rike (andliga och Jag funderar ju på likheter men ser även faran att övertolka.

Hej Maja, Bland teologer råder det ganska stora skillnader om hur skapelseberättelsen borde fårstås. Det finns dem som tror att skapelseberättelsen är en helig berättelse främst i form av en allegori - dvs. att man skall läsa den inte som historia utan mera bildligt och symboliskt.Jjag själv hör till dessa teologer.

Om man jämför på det sättet där man får resultatet 98-99+% likheter mellan DNA hos människor och apors med bananer, så får man så stora likheter på upp till ca 50%. Alla dinosaurieben man hittat har varit i mark med spår av radioaktiva ämnen som t.ex Uran-235. Dess dotterämne är Bly-207. Förhållandet mellan uranet och blyet har för alla ben man upptäckt legat mellan 90% och 96% av uranet och resten bly. Ben från vissa dinosauriesorter ligger alltid i 96% lagret och andra alltid i lager med mindre. Vid en första anblick kan jag inte se några tydliga samband mellan den naturvetenskapliga teorin och den abrahamitiska skapelseberättelsen, men vid en närmre titt kan man se att det faktiskt finns flera likheter.

Men dessa två berättelser har väldigt mycket gemensamt när man betraktar den kristna skapelseberättelsen symbolisk. Vilka olikheter och likheter finns mellan Bibelns skapelseberättelse och Eddans voluspa ? När jag läser "Bibelns skaparberättelse" och "Eddans voluspa" slås jag av många likheter. Olikheterna är nyanser av samma grundhistoria. " I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ifall Bibeln är sann och Gud har skapat universum finns ingen­ konflikt mellan Bibeln och naturen – de har ju båda sitt upphov i Gud. Vi människor kan dock tolka naturen fel i vetenskapen, och Bibeln fel i teologin.