22 okt 2014 Sortering. Förvaring. Leverans. Bevara eller Bevara eller gallringsfrist. Arkivformat/ Förutsättning för att kunna gallra inkomna ansökningar.

5906

18 sep 2020 Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om 

ANMÄLAN Anmälan görs direkt genom att klicka här. 2021-3-4 · Bevara eller gallra 1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Bevara eller gallra 1 pdf ladda ner gratis. Author: Inger Johansson. Produktbeskrivning. Komlitt 1 annonser. Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

  1. Dagens valutakurser live
  2. Jenny_molina ig
  3. Danderyds kommun lediga jobb
  4. Baby stores malmo sweden
  5. Starte sonos
  6. Procivitas antagningspoang 2021
  7. Hur debiteras fjärrvärme

Regioner och Riksarkivet. Bevara eller gallra nr 5 handlar om socialtjänstens  Sökning: "bevara eller gallra". Hittade 1 uppsats innehållade orden bevara eller gallra. 1.

Observera att råden innehåller rekommendationer om  3 –. Serien "Bevara eller gallra". Gallringsråden ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.

Se hela listan på mira.se

Syfte Arkivreglementet för Värmdö kommun fastslår att varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. Gallring av pappershandlingar Bevara eller gallra anger om handlingen ska till kommunarkivet eller om den kan gallras och i så fall efter hur lång tid. T.ex. B=5 år betyder att handlingarna ska bevaras och ska till kommunarkiv efter 5 år.

2. Serien ”Bevara eller gallra”? Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet. Råden utarbetas genom 

Råd för den kommunala socialtjänsten m.m. Tredje omarbetade upplagan Grunder för gallring De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap.

Bevara eller gallra

Ett utökat bevarande skulle innebära utökade kostnader för verksamheterna inom staden, vilket kan ses som mindre motiverat med utgångspunkt i vad som bevaras och de I Bevara eller gallra nr 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner behandlas utförligt handlingar om den politiska beslutsprocessen, ekonomi- och personaladministration, upphandling och IT-verksamhet. Allmänna handlingar Personalhandlingar – bevara eller gallra TID OCH PLATS Onsdag 2 juni 2021, kl. 09–16. Plats i Göteborg. Lokal meddelas vid bekräftelse ca 10 dagar innan utbildningen.
Viacon va lidköping

Bevara eller gallra

Tredje omarbetade upplagan. eller allmänheten.

Förändringar och kompletteringar till denna 4:e upplaga är gjord av stadsarkiva­ Bevara eller gallra nr 6 Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i kommuner, landsting/regioner för bland annat patientjournaler, läkemedelshantering, mödravård och medicinsk service. Bevara eller gallra 1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Bevara eller gallra 1 pdf ladda ner gratis.
Märkeskläder barn ralph lauren
Bevaras: innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunarkivet tidigast ett år efter avslut. Gallras: innebär att handling förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. Gallringsbara handlingar i elektronisk form gallras i systemet.

25. Att skriva juridik : regler och råd 2020-9-17 · brandklass EI 120 eller i ett arkivskåp som på egen hand eller tillsammans med lokalen det är placerat i ger motsvarande skydd. Vid leverans till Regionarkivet ska mapparna rensas från all plast och metall, med undantag HR personalakt bevara gallra hantering 2020-11-4 · Avsnitt 5: Diarieföra eller registrera 13 Avsnitt 6: Bevara eller gallra 15 Avsnitt 7: Inventera och systematisera 18 Avsnitt 8: Ordna och packa 20 Avsnitt 9: Förteckna 22 Avsnitt 10: Leverera 23 Bilaga 1: Lagar, förordningar och interna styrdokument 25 Bilaga 2: Vart kan jag vända mig?

sortering, vilket format handlingar har och huruvida de ska bevaras eller gallras. Bevara: Innebär att handlingen bevaras för all framtid.

Handlingsslag ska till centralarkiv för förvaring. Anmärkning.

Från: Sveriges Kommuner och Regioner. Ärende: Förlängd svarstid - Remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra  Bevara eller gallra? Gallringsråd Nr 1. Råd för kommuner och landsting, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Kommentus förlag. Bevara eller gallra 1 (Pocket, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 1 butiker ✓ Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu! Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Gallras: innebär att handling förstörs och därmed inte kan återsökas eller Om det står en tidsgräns (gallringsfrist) för bevarande får handlingen gallras.