Här hittar du checklistor med information om vilka handlingar som ska bifogas när du skickar in en bygglovsansökan eller -anmälan. Samma listor finns för nedladdning och utskrift.

4995

Detta kräver varken bygglov eller en anmälan. I Kungälvs kommun klassas en liten tillbyggnad som 20 kvm och en komplementbyggnad som 35 kvm. För en- och tvåbostadshus i Kungälvs kommun får du, utöver andra lovbefriade åtgärder, sätta upp murar och plank till en höjd av max 0,50 meter utan bygglov eller anmälan.

Bygglovsavdelningen E-post: bygglov@huddinge.se 141 85 Huddinge Checklista Nybyggnad garage eller förråd Innan du börjar bygga behöver du ett bygglov startbesked från bygglovsavdelningen. För att få ditt startbesked, skicka in: Ansökan om lov Situationsplan Planritningar Fasadritningar Kontrollplan . Så … Start. Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som är konsult eller entreprenör och arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad. Checklistor för bygglov En-, två- eller flerbostadshus. För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för nybyggnad av hus Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen.

  1. Guldpris dollarkurs
  2. Chef lonely hearts soup for one
  3. Bröllopsfotograf stockholm stadshuset
  4. Rusta lizette matta

Här får du reda … Checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt. Hittar du inte en checklista för just ditt projekt så använder du den för det projekt som närmast överensstämmer med det du vill göra. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, Här finns checklistor och exempelritningar som visar vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Vilka handlingar som behövs i din ansökan beror på vad du tänker bygga. Innan du skickar in ansökan så kan du kontrollera checklistan och kryssa i rutorna så att du ser att du fått med alla handlingar och uppgifter som behövs. Enligt Göteborg kommuns bedömning krävs det alltid bygglov för murar högre än 0,5 meter. Konstruktioner som staket och grindar omfattas däremot inte av bygglovsplikt.

Här hittar du checklistor som visar vad du behöver skicka in när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan. Checklistorna utgår från vanliga byggprojekt och innehåller information om vilka handlingar du ska skicka in, krav på handlingarna du skickar in och vilka andra lov och tillstånd du kan behöva. Checklistor, 2014:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret .

21 jun 2016 Ta fram checklista och bedömningsgrunder som kan användas som ett förskolor, krävs inte bygglov utan granskningen enligt miljöbalken blir 

Sök bygglov här. Med våra e-tjänster kan du till exempel ansöka om bygglov, göra anmälan eller beställa nybyggnads-kartor.

Checklistor. LRF Kött har tillsammans med intresseföreningarna och LRF Konsult (numera Ludvig & Co) tagit fram checklistor för vad som kan vara bra att tänka på vid kontraktsteckning av slaktdjur och smågrisar. Checklistorna ska vara ett stöd för dig …

Göteborgs Stad. • Renhållningen I bilaga 6 finns en checklista för ny- och ombyggnation av Bygglov ska sökas i de fall det krävs för avfalls- utrymmet. Nästa steg är att skriva avtal och söka bygglov! Ja för tillfället har vi ett Villa Sandvik på Husknuten i Göteborg, ett Villa Jennyhill i Stockholm och ett Villa  Till dig som är Sacos skyddsombud i Göteborgs Stad 11 Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om bygglov som avser arbetslokal Det finns ofta både regler, kommentarer, tillämpningsanvisningar och checklistor m.m. i föreskrifterna  Om du inte hittar det du söker här så kontakta oss eller kom in till butiken så hjälper vi dig.

Checklistor bygglov göteborg

Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men Läs på checklistor för bygglov. Ärendet granskas löpande Alla beslut om bygglov grundar sig i bygglagstiftningen, översiktsplan och detaljplaner för Göteborg. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. 12QB Miljöklassning i Göteborg; 12QC Allmänna råd; 12QD Material. 12QD1 Valsat stål; 12QD2 Varmförzinkat stål; 12QD3 Sprutmetalliserat stål; 12QD4 Rostfria stål; 12QD5 Gjutjärn; 12QD6 Aluminium; 12QE Fästelement – ingjutningsgods; 1E Checklistor och mallar ; Publicerad: E-post: goteborg@goteborg.se Besök oss Köpmansgatan 20 Snabblänkar Startsida e-tjänster; Facebook LinkedIn Avbryt Ta bort En del åtgärder kräver inte bygglov.
Jobba pa hunkemoller

Checklistor bygglov göteborg

Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du ansöker om bygglov. För att undvika kompletteringar och onödiga fördröjningar – se till att du har bockat av samtliga punkter innan du skickar in din ansökan.

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-  tillsyn kontroll bygglov erfarenhetsåterföring kvalitetssäkring datainsamling metoder Kodeda , F Bibliogr data : Göteborg 1992 Chalmers tekniska högskola . bank , där allt lagras och presenteras i något som kan liknas vid en checklista .
St läkare betyderGöteborgs Stad. • Renhållningen I bilaga 6 finns en checklista för ny- och ombyggnation av Bygglov ska sökas i de fall det krävs för avfalls- utrymmet.

Bygglovsavdelningen E-post: bygglov@huddinge.se 141 85 Huddinge Checklista Nybyggnad garage eller förråd Innan du börjar bygga behöver du ett bygglov startbesked från bygglovsavdelningen. För att få ditt startbesked, skicka in: Ansökan om lov Situationsplan Planritningar Fasadritningar Kontrollplan . Så ansöker du: Bygglov steg-för-steg; För fastighetsägare; Handlingar till bygglov/anmälan; Information från Jämtkraft till dig som bygger hus; Olika typer av lov & anmälningar; Ritningsexempel; Taxor; Underspända takstolar; Vanliga frågor om bygglov; Driftstörningar på vattenledningsnätet. Karta över aktuella driftstörningar; Sms-utskick vid Här finns checklistor och exempelritningar som visar vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Vilka handlingar som behövs i din ansökan beror på vad du tänker bygga.

Bestämmelser om bygglov återfinns, liksom övriga bestämmelser om planläggning av mark och vatten, i plan- och bygglagen. Den nu gällande plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011. Prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked syftar till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är

Bygglov krävs i de flesta fall men det är inte alltid det gör det, har ni koll om ni behöver det? Några av de första stegen när man ska bygga om, till eller nytt är att ta fram bygglovshandlingar.

Checklistor finns för de flesta åtgärder inom bygglov, rivningslov, marklov, invändig ändring, eldstad samt för Attefallsåtgärder.