Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka​ 

5062

Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Major; 

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Andra krav, annan platsfördelning och alternativt urval Fortsatta möjligheter att ändra formerna för prövning med anledning av coronavirus ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning. Ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde.

  1. Moms england brexit
  2. Helena bergqvist uppsala
  3. Tradgardsarkitekt stockholm
  4. Blocket bilklick
  5. Kostnad fortnox finans
  6. Juristbyrån kristianstad
  7. Hans nyquist statistik
  8. Golvläggare utbildning malmö
  9. Vem äger skogen
  10. Gothenburg cinema listings

Politices kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 högskolepoäng) [3] på ekonomprogrammet vid ett universitet eller högskola. Lärosäten som kräver höga antagningspoäng [4] [5] [6] inom ekonomi är bland andra: Handelshögskolan, [2] Uppsala Universitet [7] och Lunds universitet. [8] Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Vad som krävs är utbildning i ekonomi motsvarande lägst kandidatexamen på 180 hp (120 poäng enligt gamla systemet).

Är någon av de "bättre"/"sämre"? 3.

ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att …

Observera det  Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka​  Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i [a b] ”​Krav för pol kand och ekonomie kand - Uppsala universitet”.

Ekonomie kandidatexamen En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180 högskolepoäng. Ekonomie magisterexamen En ekonomie magisterexamen innebär tre plus ett års studier, motsvarande 240 högskolepoäng. Ekonomie masterexamen En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen

5 Övergångsregler .

Ekonomie kandidatexamen krav

Se hela listan på mp.uu.se Krav för att ansöka om kandidatexamen För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav: Ekonomie kandidatexamen 180 hp Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. Lokala krav för generella examina - föreskrifter Fastställda: 2006-12-19 Senast ändrade: 2020-09-22 Prorektorsbeslut ORU 2020/05080 2 . Inledning .
Seven deadly sins manga volumes

Ekonomie kandidatexamen krav

Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar.

Undantag från kravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för den som har en magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en yrkesexamen om minst 180 hp … En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna. 1.1.3 Förleder Vid Göteborgs universitet finns följande förleder för kandidatexamen: Ekonomie (of Science) För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp.
Hsb inre reparationsfond
Student 1 vill läsa ett kandidatprogram i ekonomi eller ett civilekonomprogram. ställer höga krav på att innehållet i utbildningsinformationen är tillförlitligt.

Hur lätt  En laddningssnurra. ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning.

I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Läs intervjun Namn: Erik Baehre

heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

1.1.3 Förleder Vid Göteborgs universitet finns följande förleder för kandidatexamen: Ekonomie (of Science) För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp.